Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Zamówienia publiczne

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

12 lutego 2021

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę mijanki torowej i remont układu torowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wąskotorowej.

Wiecej ›

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mijanki torowej i remont układu torowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wąskotorowej.

28 stycznia 2021

Ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mijanki torowej i remont układu torowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wąskotorowej.

Wiecej ›

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.5

25 lutego 2020

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania które wpłynęły w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Wiecej ›

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.4

12 lutego 2020

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania które wpłynęły w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Wiecej ›

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – Informacja z otwarcia ofert

14 stycznia 2020

Informacja z otwarcia ofert dotycząca udzielenia zamówienia na roboty budowlane obejmujące budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”
informacja z otwarcia ofert [PDF 65KB] 

Wiecej ›

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.3

10 stycznia 2020

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania  które wpłynęły w wyniku  ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Wiecej ›
„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.2

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.2

8 stycznia 2020

 
Ważna informacja !!!
W związku ze zmianą parametrów blachy na pokrycie dachu wiaty a po zmianie przez projektanta ma być:
– blacha trapezowa T 50 o następujących cechach:
            – grubość 0,7 mm
            – tłoczenie pośrednie na grzbietach fali jak na załączonym profilu blachy
Zmienia się termin składania ofert z dnia 10.01.2020 roku na 14 stycznia 2020 roku ( tj. wtorek). Godziny złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wiecej ›

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi

3 stycznia 2020

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania  które wpłynęły w wyniku  ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Wiecej ›

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych w ramach realizacji projektu „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

15 października 2019

Zapytane ofertowe na dostawę Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu pn.: „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Wiecej ›

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w ramach realizacji projektu „Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym Bieszczadów”

10 października 2018

„Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym Bieszczadów”
realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020,
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Wiecej ›