Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Realizowane Projekty

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

28 lipca 2020

Wartość dofinansowania z EFRR:  1 112 330,01 Euro
 Planowany termin zakończenia projektu: 28.02.2021r.
Projekt realizowany przez 3 partnerów:
Partner Wiodący: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Partner 1: ObecZemplínskeHámre
Partner 2: ObecOsadné
 Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu zrównoważonego wykorzystania walorów kulturowych iprzyrodniczych na terenie wschodnich Karpatach i wschodniej części Pogranicza Polsko-Słowackiego przez mieszkańców i turystów.

Wiecej ›

Realizowane projekty

28 lipca 2017

www.fundacjakarpacka.org

www.alpykarpatom.pl

„Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej poprzez rozwój infrastruktury oraz sprzedaż produktów lokalnych”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 357,72 CHF

Wiecej ›