Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

28 lipca 2020

Projekt relizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program INTERREG V-A Polska – Słowacja.

Wartość dofinansowania z EFRR:  1 112 330,01 Euro

 Planowany termin zakończenia projektu: 28.02.2021r.

Projekt realizowany przez 3 partnerów:
Partner Wiodący: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Partner 1: ObecZemplínskeHámre www.zemplinskehamre.sk 
Partner 2: ObecOsadné www.osadne.ocu.sk 

 • Wartość projektu 1 352 433,94 EUR,
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu zrównoważonego wykorzystania walorów kulturowych iprzyrodniczych na terenie wschodnich Karpatach i wschodniej części Pogranicza Polsko-Słowackiego przez mieszkańców i turystów.

 Cele szczegółowe projektu

 • Wypromowanie wspólnego produktu turystycznego opartego o wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Zachowanie zabytkowej tkanki kolejnictwa wąskotorowego i jego historii w Polsce i na Słowacji
 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów

Realizacja projektu polega na stworzeniu wspólnej oferty, produktu turystycznego w postaci trasy wycieczkowej prowadzącej od stacji kolejki wąskotorowej Majdan, przez Balnicę (podróż kolejką wąskotorową), do Osadnego wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej Osadne-Udava (pieszo lub rowerem ) i dalej do ZemplinskichHamrów (autokar) gdzie czeka atrakcja w postaci kolejki na kołach oferującej podróż po historycznej trasie kolejki wąskortorowejSnina -Vihorlat.

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:

 • budowa stalowej wiaty celem rozbudowy skansenu i ochrony historycznych eksponatów kolejki wąskotorowej w Majdanie wraz z konserwacją i zabezpieczeniem tych eksponatów,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji jako nowoczesnej formy udostępniania zabytku jakim jest Bieszczadzka Kolejka Leśna,
 • zakup i instalacja monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów w Majdanie,
 • organizacja rajdów szkoleniowych w Polsce i na Słowacji dla przedstawicieli branży turystycznej z terenu objętego projektem,
 • odnowienie drogi po byłej trasie kolejki wąskotorowej Snina – Vihorlat,
 • budowa stacji i zakup drogowego pociągu kołowego w ZemplinskichHamrach,
 • budowa Centrum informacji turystycznej w Osadnem,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Snina – Vihorlat”,
 • zakup i udostępnienie turystom mobilnej aplikacji „Kolejka wąskotorowa Osadne – Udava”.

Trwałym rezultatem projektu poza infrastrukturą będą wspólny polsko-słowacki produkt turystyczny w postaci propozycjitrasy wycieczkowej łączącej oferty trzech partnerów projektu.