Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Władze fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

 • Mariusz Wermiński
  Prezes Zarządu Fundacji
 • Kobus Stanisława
 • Kuliński Zdzisław

RADA FUNDACJI

 • Jucha Stanisław
  Przewodniczący Rady Fundacji
 • Bielawka Stanisław
  Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
 • Prugar Andrzej
  Sekretarz Rady Fundacji
 • Budzyń Władysław
 • Chandoha Grzegorz
 • Chmurski Władysław
 • Długosz Zenon
 • Gąsiorowski Andrzej
 • Gosztyła Wojciech
 • Kowalewski Stanisław
 • Łukacijewski Grzegorz
 • Stachyrak Jan
 • Stąpor Stanisław
 • Stryjak Zenon
 • Szczepańska Renata
 • Wermiński Stanisław
 • Wojciechowski Wojomir
 • Wrona Tadeusz
 • Ziemliński Janusz