Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Rozwój transgranicznej trasy turystycznej „Śladami Karpackich Kolejek Leśnych” Majdan-Balnica-Osadne-Zemplinske Hamre

12 września 2023

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu o charakterze transgranicznym pn. „Rozwój transgranicznej trasy turystycznej „Śladami Karpackich Kolejek Leśnych” Majdan-Balnica-Osadne-Zemplinske Hamre„.

 1. Fundacja uruchamia przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu o charakterze transgranicznym „Rozwój transgranicznej trasy turystycznej „ Rozwój transgranicznej trasy turystycznej „Śladami Karpackich Kolejek Leśnych” Majdan-Balnica-Osadne-Zemplinske Hamre” w terminie od 12.09.2023 roku do 27.09.2023 roku planowanym do złożenia we współpracy z Partnerami: Obec Zemplinske Hamre i Obec Osadne w naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.
 2. Prezentacja projektu, Formularz uwag, Zakres konsultacji oraz Podsumowanie procesu partycypacji stanowią kolejno załączniki nr 1, 2, i 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Celem partycypacji społecznej jest poznanie opinii, sugestii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie planowanego projektu.
 4. Przedmiotem konsultacji społecznych jest opracowanie projektu o charakterze transgranicznym „Rozwój transgranicznej trasy turystycznej „Śladami Karpackich Kolejek Leśnych” Majdan-Balnica-Osadne-Zemplinske Hamre„.
 5. Konsultacje społeczne skierowane są m.in. do społeczności lokalnej, organizacji turystycznych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i innych interesariuszy projektu.
 6. Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:
 • konsultacje on-line za pomocą internetowej prezentacji projektu, w tym zebranie uwag za pomocą załącznika Formularz uwag_Zakres konsultacji zamieszonego na stronie internetowej https://kolejka.bieszczady.pl/ oraz dostępnego do pobrania w budynku biurowym na stacji w Majdanie,
 • spotkania w punkcie konsultacyjnym w budynku biurowym na stacji w Majdanie (Majdan 17, 38-607 Cisna).
 • spotkania indywidualne z interesariuszami projektu.
 1. Sposób poinformowania o trybie konsultacji – strona internetowa https://kolejka.bieszczady.pl/.
 2. Sposób i tryb zgłaszania opinii i uwag określają załączniki do niniejszego zarządzenia. Zebranie uwag następuje w formie pisemnej.
 3. Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządza się Podsumowanie procesu partycypacji, które podane zostanie do publicznej wiadomości do dn. 28.09.2023 r. poprzez zamieszczenie go w na stronie https://kolejka.bieszczady.pl/.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialni są pracownicy FBKL: Elżbieta Kobus

Formularz uwag do prezentacji Projektu (PDF)

Szczegóły w pliku:

Ogłoszenie