Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Nowy projekt – nowe inwestycje


W dniu 6 czerwca 2024 roku w Majdanie na stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej doszło do podpisania umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Karpackie kolejki wąskotorowe –  podróż śladami karpackich kolejek leśnych”. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinasowaniu uzyskanemu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Projekt realizuje dwóch partnerów, po stronie polskiej Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która jest Partnerem Wiodącym, a Partnerem po stronie ukraińskiej jest Rada Wsi Wyhoda.

W uroczystości podpisania umowy poza Partnerami uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, który był inicjatorem tego międzynarodowego projektu. Zarząd Województwa Podkarpackiego wytypował  projekt na listę Dużych Projektów Infrastrukturalnych, które były zatwierdzane w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina w procedurze pozakonkursowej i mogły się ubiegać o granty powyżej 2,5 mln EUR. W tym wypadku wartość projektu to 4 306 250,00 EUR, w czym dofinansowanie z UE to 3 875 625,00 EUR.

Podpisaniu umowy partnerskiej towarzyszył również   Pan Tomasz Jędrzejewski, Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Projekt koncentruje się na dwóch obszarach Karpat Wschodnich, związanych z historią i lokalizacją zachowanych historycznych leśnych kolejek wąskotorowych w Majdanie (PL) i Wygodzie (UA). Dla obu obszarów historia kolejek wąskotorowych i możliwość wykorzystania tego dziedzictwa stanowią znaczący potencjał turystyczny. Głównym celem projektu jest zwiększenie roli turystyki opartej na endogenicznym potencjale historycznym i kulturowym w rozwoju polsko-ukraińskich obszarów przygranicznych w Karpatach.

Oczekiwane zmiany, które projekt przyniesie, obejmują:

 • Ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń między partnerami projektu a okolicznymi społecznościami na obszarach transgranicznych w celu opracowania i promowania wspólnej, zintegrowanej oferty turystyki zrównoważonej.
 • Rozszerzenie i udoskonalenie ofert partnerów projektu.
 • Stworzenie spójnego wizerunku poprzez wyposażenie przestrzeni publicznych i terenów stacji kolejek wąskotorowych w Majdanie i Wygodzie w sposób podnoszący jakość tych miejsc jako atrakcji turystycznych, z poszanowaniem ich historii i wartości otaczającej przyrody.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 1. Budowa innowacyjnej infrastruktury stacji Bieszczadzkiej Kolei Leśnej w Majdanie (realizacja w Majdanie, Polska):
 • Rekonstrukcja i rozbudowa istniejącego budynku szopy na stacji kolejowej w Majdanie, zmiana jego przeznaczenia na budynek usługowy – punkt obsługi turystycznej.
 • Budowa trasy turystycznej zaprojektowanej jako edukacyjna kładka piesza z platformą widokową w koronach drzew o długości 394,16 m.
 1. Stworzenie alternatywnej oferty przejazdów drezynami rowerowymi na trasie Bieszczadzkiej Kolei Leśnej (realizacja w Majdanie, Cisnej i Dolżycy, Polska):
 • Remont systemu torowego Bieszczadzkiej Kolei Leśnej na odcinku od km 3,092 do km 5,540, w tym dwóch torów manewrowych w miejscowości Dołżyca.
 • Zakup 26 drezyn rowerowych, aby umożliwić turystom przejazdy na 6-kilometrowym odcinku między miejscowościami Majdan i Dołżyca.
 1. Budowa innowacyjnej infrastruktury stacji Kolei Wąskotorowej Dziedzictwa w Wygodzie oraz jej otoczenia (realizacja w Wygodzie, Ukraina):
 • Budowa Muzeum Stacji Kolei Wąskotorowej oraz zagospodarowanie otoczenia.
 1. Rozwój infrastruktury turystycznej / szlaków pieszych i rowerowych dostępnych dla turystów wzdłuż trasy kolei wąskotorowej w Wyhodzie (realizacja w Wygodzie, Ukraina):
 • Wyznaczenie i oznakowanie 2 tras turystycznych:
 • trasa rowerowa z Wyhody do Nowego Mizuna (13,8 km) wraz z montażem 3 drewnianych ławek, 3 tablic informacyjnych i 15 znaków orientacyjnych;
 • trasa piesza z Nowego Mizuna na Górę Łysą (6 km), wraz z montażem 3 drewnianych ławek, 3 tablic informacyjnych i 15 znaków orientacyjnych.
 1. Warsztaty transgraniczne: „Tworzenie wspólnej, zintegrowanej oferty turystycznej” (miejsca realizacji Wygoda i Majdan):

Dwa warsztaty połączą partnerów projektu i animatorów turystyki celem opracowania zintegrowanej oferty turystycznej.

 1. Wspólne wizyty zapoznawcze – prezentacja zintegrowanej wspólnej oferty turystycznej z logo Kolejek Leśnych Karpat dla blogerów podróżniczych i touroperatorów (miejsca realizacji Wygoda i Majdan):

Wizyty będą miały na celu promocję wspólnej oferty turystycznej opracowanej przez polskich i ukraińskich partnerów.

Zadanie 8 – Promocja projektu i wspólnej idei Kolei Leśnych Karpat

 • Wydarzenia transgraniczne:
 • Dwudniowy festiwal promocyjny „Festiwal Drewna w Wygodzie”.
 • Dwudniowy festiwal filmowy: „Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo Karpat Wschodnich”.
 • Film dokumentalny o bogactwie obszarów Karpat położonych wzdłuż historycznych szlaków obu leśnych kolei.
 • Materiały promocyjne.

O postępach w realizacji projektu będziemy i informowali w następnych wiadomościach.