Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.4

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania które wpłynęły w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

 

 

Pyt.: W warunkach postawionych wykonawcy (pkt. 7.2 zapytania), Zamawiający wymaga doświadczenia w realizacji projektu międzynarodowego oraz w rozliczeniu co najmniej 1 projektu o wartości 5 mln w systemie sl2014. Należy podkreślić, że projektów międzynarodowych nie rozlicza się w systemie sl2014, w związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizowaniu projektu międzynarodowego oraz w rozliczeniu co najmniej 1 projektu o wartości 5 mln zł w systemie sl2014?

Odp.: W zapytaniu ofertowym zapisano „minimum 1 usługą o charakterze koordynatora projektu partnerskiego w ramach programów transgranicznych o wartości minimum 850 tys. EUR oraz co najmniej 1 projektem rozliczonym w systemie SL2014 o wartości minimum 5 mln PLN” co nie oznacza, że to chodzi o jednej projekt transgraniczny dodatkowo rozliczony w systemie SL2014, a zatem Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zrealizowaniu w charakterze koordynatora 1 projektu transgranicznego o wartości minimum 850 tys. EUR oraz w rozliczeniu co najmniej 1 projektu o wartości minimum 5 mln zł w systemie sl2014.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści spełnienie warunków w sytuacji gdy Wykonawca nadal realizuje projekt międzynarodowy (transgraniczny). Nadmieniam, że takie projekty co do zasady trwają przeciętnie 3- 4 lata, a zatem uznanie poświadczenia doświadczenia w sytuacji realizacji projektu jest zasadne i wpływa na zachowanie konkurencyjności.

Odp.: W tym przypadku zamawiający dopuszcza spełnienie warunku.