Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca udzielenia zamówienia na roboty budowlane obejmujące budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

informacja z otwarcia ofert [PDF 65KB]