Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej fundacji

W latach 2006-2009 przeprowadzony został remont torowiska na trasie Wola Michowa – Smolnik trójkąt (ok. 3,5 km). Torowisko to było zakrzaczone i zadarnione – ostatnie przewozy na tym odcinku prowadzono w 1994r., nasypy wymagały odwodnień, przejazdy należało odbudować, dokonać remontu mostów i uzupełnić brakujące elementy torowiska. Prace te umożliwiły przedłużenie kursów pociągów do Smolnika – trójkąta.
– Tabor kolejki: działalność Fundacji to także zwiększenie jej majątku. Zakupy i remont taboru miały na celu stworzenie możliwości zwiększonych przewozów. Przede wszystkim z zakupionych wagonów towarowych i ich przebudowie Fundacja wzbogaciła się o dziesięć wagonów „letnich”. Wiosną 2011r. włączone zostaną do użytkowania kolejne trzy wagony w tym jeden do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zakupiono lokomotywy spalinowe Wls-75, Wls-150 oraz Wls-180 (łącznie 4 szt.), a także dużą lokomotywę Lxd-2. Zakupione zostały parowozy „Las” i Kp-4. Parowóz „Las” po remoncie jest eksploatowany, parowóz Kp-4 najprawdopodobniej zacznie kursować wiosną 2011r.
Zakupy i modernizacja taboru, szkolenia pracowników i szereg innych rozwiązań organizacyjnych sprawiły, że stworzona została możliwość przewozu ponad 1000 osób dziennie. Takie dni w latach 2009 i 2010 miały miejsce.
Przewozy kolejką są wyjątkowo atrakcyjne. Potwierdza to fakt ilości przewożonych osób :

Rok

Ilość osób
(w tys.)

2001

32,0

2002

33,5

2003

37,0

2004

40,0

2005

40,0

2006

42,7

2007

52,0

2008

56,1

2009

68,0

2010

60,2

1 2 3 4 5 6