Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej fundacji

Niewątpliwie znaczącym dla Fundacji wydarzeniem ostatnich lat jest uzyskanie środków finansowych z Podkarpackiego Regionalnego Programu Regionalnego ( kwota: 812 tys. zł).
Pozwoliło to na remont taboru, budowę sanitariatów na stacji kolejki, rozpoczęte zostały remonty zabytkowych, będących w bardzo złym stanie technicznym budowli (budynek stacyjny, parowozownia).
Po zakończeniu remontów tych obiektów zostaną stworzone możliwości prowadzenia przewozów kolejką w okresie zimowym, zatrudnienia pracowników w okresie całego roku, a po sezonie letnim remontów i konserwacji taboru.

 

Funkcjonowanie kolejki i jej rozwój to niewątpliwie dorobek zespołu osób:

Rada Fundacji – członkowie (stan na listopad 2010r.):

Nazwisko i imię m-ce zamieszkania w Radzie Fundacji od Uwagi

1

Bielawka Stanisław

Komańcza

5.03.2004

od 5.03.2004 z-ca Przewodniczącego Prezydium Rady

2

Budzisz Lesław

Zaczernie

5.03.2004

 

3

Budzyń Władysław

Komańcza

9.02.2001

 

4

Chandoha Grzegorz

Katowice

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji

5

Chmurski Władysław

Wetlina

9.02.2001

 

6

Długosz Zenon

Zagórz

19.09.2000

 

7

Gąsiorowski Andrzej

Lesko

9.02.2001

 

8

Gosztyła Wojciech

Wola Michowa

15.03.2000

 

9

Jucha Stanisław

Krosno

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji,
od 31.03.2009 Przewodniczący Prezydium Rady

10

Komornicki Piotr

Iwonicz

14.02.2003

 

11

Kowalewski Stanisław

Sanok

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji,
16.071996 – 18.02.2002 Przewodniczący Prezydium Rady

12

Kurnik Janusz

Rzeszów

9.02.2001

 

13

Łukacijewski Grzegorz

Cisna

15.03.2000

 

14

Miara Andrzej

Krosno

1.05.2003

 

15

Niewiadomski Zbigniew

Wołosate

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji,
16.07.1996 – 14.02.2003 członek Zarządu

16

Prugar Andrzej

Krosno

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji,
od 16.07.1996 Sekretarz Prezydium Rady

17

Stachyrak Jan

Korczyna

31.03.2009

4.08.1998 – 24.03.2006 członek Zarządu

18

Stąpor Stanisław

Brzegi Dolne

18.10.2002

 

19

Stryjak Zenon

Sanok

15.03.2000

 

20

Szczepańska Renata

Kalnica

18.02.2002

 

21

Wermiński Mariusz

Lesko

1.05.2003

 

22

Wojciechowski Wojomir

Lutowiska

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji

23

Wrona Tadeusz

Baligród

16.07.1996

Członek założyciel Fundacji,
16.07.1996 – 28.08.2000 z-ca Przewodniczącego Prezydium Rady

24

Ziemliński Janusz

Cisna

31.03.2009

4.08.1998 – 31.03.2009 członek Zarządu
1 2 3 4 5 6