Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej fundacji

Zarząd Fundacji (stan na listopad 2010r.)

Nazwisko i imię m-ce zamieszkania w Zarządzie
Fundacji od
Uwagi

1

Kobus Stanisława

Cisna

4.03.2008

 

2

Kuliński Zdzisław

Majdan

24.03.2006

 

3

Wermiński Stanisław

Cisna

10.12.2007

Członek założyciel Fundacji,
16.07.1996 – 26.11.1998 Prezes Zarządu,
28.08.2000 – 5.03.2004 z-ca Przewodniczącego Prezydium Rady,
5.03.2004 – 10.12.2007 Przewodniczący Prezydium Rady,
od 10.12.2007 – Prezes Zarządu

 

W latach poprzednich członkami Rady Fundacji byli:

Nazwisko i imię

Członkowstwo w Radzie

1

Denisiuk Jadwiga Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 24.03.2006

2

Fijałkowska Bożena  

31.03.2009 – 27.10.2009

3

Gocek Henryk  

9.02.2001 – 5.03.2004

4

Korczak Piotr  

9.02.2001 – 18.02.2003

5

Kubit Stanisław Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 19.09.2000

6

Pasterz Teresa  

9.02.2001 – 5.03.2004

7

Szymbara Józef  

4.08.1998 – 15.03.2000

8

Świetlicki Stanisław Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 15.03.2000

9

Warchoł Barbara Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 18.02.2003

10

Wierciński Antoni  

15.03.2000 – 18.10.2002

11

Zaborowski Marian Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 18.02.2003

12

Zajdel Bożena Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 15.03.2000

W Zarządzie Fundacji pracowali:

Nazwisko i imię Członkowstwo w Zarządzie

1

Fijałkowska Bożena

15.03.2000 – 10.12.2007

2

Józefczyk Wiesław / Prezes Zarządu/

15.03.2000 – 6.09.2005

3

Ołdakowski Przemysław

1.05.2003 – 10.12.2007

4

Podyma Marek / Prezes Zarządu/

26.11.1998 – 15.03.2000

5

Sikorska Elżbieta

16.07.1996 – 4.08.1998

6

Zielonka Roman / Prezes Zarządu/

21.10.2005 – 10.12.2007

Opracowanie: Stanisław Wermiński

1 2 3 4 5 6