Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w ramach realizacji projektu „Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym Bieszczadów”

„Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym Bieszczadów”

realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020,

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

2 sierpnia 2018
Pobierz zamówienie – Dostawa sprzętu
[PDF 734 kB]

Zawiadomienie o wyborze oferty
[PDF 212 kB]

8 października 2018
Pobierz zamówienie – Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z przyłączami gazowymi
[PDF 1 014 kB]

Książka przedmiarów
[PDF 233 kB]

Zawiadomienie o wyborze oferty
[PDF 217 kB]

10 października 2018
Pobierz zamówienie – Odtworzenie ogrzewania w 5 wagonach kolejowych, modernizacja wagonu platformy (przebudowa na wagon techniczny) oraz remont nie samojezdnego pługa odśnieżnego.
[PDF 913 kB]

Książka przedmiarów – ogrzewanie wagonów
[PDF 206 kB]

Książka przedmiarów – remont pługa
[PDF 199 kB]

Książka przedmiarów – platforma
[PDF 190 kB]

Zawiadomienie o wyborze oferty
[PDF 209 kB]