Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Historia Kolejki

Poza sezonem turystycznym na odcinku Nowy Łupków – Cisna – Wetlina należałoby uruchomić stałą komunikację pasażerską. Pociągi te powinny uzyskiwać większe prędkości niż pociągi turystyczne i mieć odmienny rozkład jazdy dostosowany do potrzeb lokalnych. Do obsługi tych połączeń wskazane byłoby wprowadzenie wagonów motorowych, które przy niskich kosztach eksploatacji osiągałyby wymagane prędkości i pozwalałyby na większą częstotliwość kursowania pociągów.

Korzystne byłoby też przywrócenie komercyjnego ruchu towarowego, który jest dla każdego przedsiębiorstwa kolejowego niezmiernie ważny. Postulujemy stworzyć centra turystyczne na terenie kolejowym, częściowo przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury. Należałoby utworzyć je w miejscowościach: Rzepedź, Nowy Łupków, Wola Michowa, Żubracze, Cisna, Kamica i Wetlinia. Każdy z takich obiektów powinien posiadać strzeżony parking samochodowy, pole namiotowe, urządzenia sanitarne o wysokim standardzie, punkty gastronomiczne oferujące ciepłe posiłki. Przedsięwzięcia te powinny być organizowane ściśle w powiązaniu z koleją, tak aby cały zysk trafiał do przedsiębiorstwa eksploatującego linię.

Można również rozważyć, w celu rozszerzenia bazy noclegowej, budowę dodatkowych obiektów turystycznych w Cisnej i Wetlinie. Powinny być one całoroczne, o zróżnicowanym standardzie: hotele, motele oraz schroniska. Należałoby również zachęcić posiadaczy prywatnych samochodów do korzystania z kolei wąskotorowej na terenie samych Bieszczad. Podobnie należałoby ograniczyć ruch autokarów na obszarze Bieszczad kierując je do parkingów znajdujących się we wspomnianych centrach turystycznych.

W celu przyciągnięcia ludności miejscowej i nie obciążania jej kosztami utrzymywania ruchu turystycznego, mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia kolei bieszczadzkiej, powinni mieć na podstawie miejsca zameldowania prawo nabycia specjalnych biletów miesięcznych imiennych ze znaczną ulgą.

 

Wszystkie zaprezentowane rozwiązania wprowadzane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych powinny zapewnić dalsze długoletnie funkcjonowanie Bieszczadzkiej Kolei Leśnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9