Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

COVID-19

Kierując się troską o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej wprowadza środki zapobiegawcze mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania COVID-19. Wytyczne dotyczące zmian organizacyjnych,  wprowadzonych rygorów sanitarnych i zachowania bezpiecznej odległości zawarte zostały w Zarządzeniu.