Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

7 października „Różaniec do granic”.

W ramach tego wydarzenia uczestnicy biorący udział w nabożeństwach w kościele „stacyjnym” w Cisnej przyjadą przed godziną 14:00 do stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie. Tutaj rozpocznie się modlitwa różańcowa, która będzie kontynuowana w czasie przejazdu kolejką do polsko-słowackiej granicy, na samej granicy w Balnicy oraz w drodze powrotnej.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie rozaniecdogranic.pl.

W tym dniu będziemy mieli ograniczone możliwości organizacji dodatkowych kursów kolejką dla turystów indywidualnych w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje w biurze Fundacji.