O naszej Fundacji

Zarząd Fundacji (stan na listopad 2010r.)

 

Nazwisko i imię

m-ce zamieszkania

w Zarządzie
Fundacji  od

Uwagi

1

Kobus Stanisława

Cisna

4.03.2008

 

2

Kuliński Zdzisław

Majdan

24.03.2006

 

3

Wermiński Stanisław

Cisna

10.12.2007

Członek założyciel Fundacji,
16.07.1996 – 26.11.1998  Prezes Zarządu,
28.08.2000 – 5.03.2004  z-ca  Przewodniczącego Prezydium Rady,
5.03.2004 – 10.12.2007  Przewodniczący Prezydium Rady,
od 10.12.2007 – Prezes Zarządu

 

W latach poprzednich członkami Rady Fundacji byli:

 

Nazwisko i imię

 

Członkowstwo w Radzie

1

Denisiuk Jadwiga

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 24.03.2006

2

Fijałkowska Bożena

 

31.03.2009  – 27.10.2009

3

Gocek Henryk

 

9.02.2001 -  5.03.2004

4

Korczak Piotr

 

9.02.2001 – 18.02.2003

5

Kubit Stanisław

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 19.09.2000

6

Pasterz Teresa

 

9.02.2001 – 5.03.2004

7

Szymbara Józef

 

4.08.1998 – 15.03.2000

8

Świetlicki Stanisław

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 15.03.2000

9

Warchoł Barbara

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 18.02.2003

10

Wierciński Antoni

 

15.03.2000 – 18.10.2002

11

Zaborowski Marian

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 18.02.2003

12

Zajdel Bożena

Członek założyciel Fundacji

16.07.1996 – 15.03.2000

W Zarządzie Fundacji pracowali:

 

Nazwisko i imię

Członkowstwo w Zarządzie

1

Fijałkowska Bożena

15.03.2000 – 10.12.2007

2

Józefczyk Wiesław   / Prezes Zarządu/

15.03.2000 – 6.09.2005

3

Ołdakowski Przemysław

1.05.2003 – 10.12.2007

4

Podyma Marek  / Prezes Zarządu/

26.11.1998 – 15.03.2000

5

Sikorska Elżbieta

16.07.1996 – 4.08.1998

6

Zielonka Roman  / Prezes Zarządu/

21.10.2005 – 10.12.2007

Opracowanie: Stanisław Wermiński