Historia Kolejki

W dniu 1.12.1994 r. bieszczadzka kolejka leśna została wyłączona z eksploatacji.

Fakt ten został poprzedzony kilkoma zdarzeniami:

- w latach 1991- 1992 zlikwidowany został Ośrodek Transportu w Sanoku a utworzony w jego miejsce Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych przeszedł w zarząd komisaryczny,

- w kwietniu 1993 r. kolejka została przekazana Nadleśnictwu Cisna a środki trwałe położone na terenie Nadleśnictwa Komańcza i Wetlina tym Nadleśnictwom,

- IV 1993 r. do XII 1994 r. to starania Nadleśnictwa Cisna o utrzymanie kolejki. Działalność przynosząca straty nie mogła być kontynuowana.

Był to „łabędzi śpiew Kolejki” (M. Jarczyński ŚK 11/2007). Historia kolejki zatoczyła prawie stuletnie koło i…. następnemu stuleciu towarzyszy stukot jej kół.

Powstała Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej ( 16.07.1996 r.)

 

 

 

Majdan,  grudzień 2010 r.
Opracował:   Stanisław Wermiński

Korzystałem:

- M. Jerczyński – ŚK 11/2007

- Z. Świerzewski – „Koleje leśne wczoraj – dziś – jutro”, maszynopis 1972 r.

- Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei, o/Warszawa, maszynopis z 15.08.1992 r.

- Stalowe szlaki 2/98 – publikacje M. Barszcz, M. Zajfert

- Bieszczadzka Kolejka Leśna – M. Mikołajewski, T. Suchorolski E.K 7-8/81

- Z. Rygiel „Bieszczadzkie Kolejki Leśne”  – Las Polski 22/95

- Archiwum bieszczadzkiej kolejki