Historia Kolejki

Ofensywa Armii Radzieckiej we wrześniu 1944 r. spowodowała ewakuację niemieckich pracowników kolejki i ich rodzin. Rozpoczęto wywożenie taboru kolejki. Działania wojenne (także akcje dywersyjne partyzantki radzieckiej) spowodowały ogromne zniszczenia . Torowiska służyły jako drogi, a szyny i podkłady do budowy schronów i umocnień.  Dewastacja kolejki trwała również po zakończonej wojnie, do chwili ustania działań UPA na tych terenach (1948). Z okresu międzywojennego pozostało w bardzo złym stanie technicznym tylko kilka obiektów na stacji w Majdanie:

- budynek parowozowni i warsztatu, murowany. Przybudówki drewniane: stolarnia i magazyn. Rok budowy: ok. 1899, przebudowany i rozbudowany w 1946 r.

- budynek stacyjny drewniany, szalowany. Rok budowy 1914.

- budynek magazynu stacyjnego, drewniany. Rampy ładunkowe drewniane (2 szt.) oraz rampa składana ziemna. Całość stanowi typowy zespół kolei austriackich. Rok budowy 1915.

- studnia kopana, cembrowana. Daszek drewniany. Rok budowy ok. 1899.

Po wojnie to administracja lasów państwowych  zleciła odbudowę kolejki i taboru ekspozyturze PCD „Paged” w Tarnowie(1950). W latach 1953-1958 kolejką zarządzało Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego w Przemyślu, a od 1958 r. Ośrodek Transportu Leśnego w Sanoku.

Włączenie do odbudowy linii Rzepedź – Mików o dalej do Smolnika wiąże się z wyłonioną koncepcją budowy dużego kombinatu drzewnego w Rzepedzi o mocy przerobowej 55-60 tys. m³ drewna rocznie (budowa w latach 1955-1962). Również do 1954 r. przygotowano projekt budowy kolejki tzw. „R-M” (Rzepedź – Moczarne). Całość dokumentacji opracowano w Pracowni Kolejek Leśnych Biura Projektów Leśnictwa. Projekt budowy został zatwierdzony przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego w 1955 r. Prowadzenie inwestycji i nadzór powierzono Zarządowi Inwestycji Leśnych w Ustrzykach Dolnych (późniejszy Zarząd Budownictwa Leśnego). Głównym wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 9 z Krakowa. W obecnym kształcie kolejkę odbudowano w latach 1954-1964 przy czym: