Zdjęcia archiwalne

Zdjęcia archiwalne pochodzace z archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie