Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu i wyposażenia do zimowego utrzymania torowiska kolejki wąskotorowej

2 sierpnia 2018

„Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym Bieszczadów”
realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020,
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Wiecej ›