Realizowane projekty

    www.fundacjakarpacka.org www.alpykarpatom.pl „Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej poprzez rozwój infrastruktury oraz sprzedaż produktów lokalnych” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 357,72 CHF   „Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej  poprzez [...] Wiecej ›