O Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej Fundacji

TRUDNE CZASY… Pod koniec lat 70-tych XX w. oddano do użytkowania odcinek drogi karpackiej Radoszyce – Majdan. Trasa tej drogi biegnie wzdłuż torowisk kolejki. Spowodowało to, że po wprowadzeniu wysokotonażowego transportu samochodowego przewozy drewna kolejką przestały być opłacalne, a upadłość głównego odbiorcy drewna tzn. Zakładów Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi spowodowała zmianę kierunków transportu drewna. Tak [...] Wiecej ›

Realizowane projekty

    www.fundacjakarpacka.org www.alpykarpatom.pl „Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej poprzez rozwój infrastruktury oraz sprzedaż produktów lokalnych” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 357,72 CHF   „Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej  poprzez [...] Wiecej ›

Władze Fundacji

Informacje o władzach Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśniej w Cisnej-Majdanie oraz Radzie Fundacji Wiecej ›